Undersøkelse

Vi anbefaler regelmessig innkalling til undersøkelse.

Normalt anbefales kontroll én gang i året – og vi holder alltid av 30 minutter eller mer når du kommer til kontroll hos oss. Svært ofte avdekkes tilstander tidlig ved regelmessige kontroller, og man vil derfor ha mulighet til å behandle tilstanden så raskt som mulig for å unngå smerter eller infeksjon. Behandlingen kan også bli mindre krevende ved tidlig oppdagelse av en tilstand, og dette medfører også at behandlingen kan bli rimeligere enn om tilstanden får mulighet til å utvikle og forverre seg. 

Normalt blir det tatt røntgenbilder ved hver undersøkelse, og vi foretar en enkel tannrens. Skulle du ha behov for en mer dyptgående rens og opplæring for godt tannstell, vil vi tilby deg en time hos vår tannpleier. 

I tillegg vil vi kontrollere tannkjøtt, tunge, munnslimhinner og eventuelle problemer med kjever eller kjeveledd. Vi verdsetter derfor å ha god tid til en slik undersøkelse, for å kunne gi deg god informasjon om både tilstander, behandlingsbehov og pris.  

Våre tannleger er godt skolert for å behandle pasienter med tannbehandlingsfrykt. Vi har god erfaring med våre metoder for å etablere et godt samarbeidsforhold. Vår viktigste metode er å sette av nok tid, lytte til pasienten, gi god informasjon og gi pasienten mer kontroll over behandlingssituasjonen. Dersom du kun ønsker en time for å ta en prat og bli bedre kjent med en tannlege, så er du hjertelig velkommen til dette.

Vi hjelper deg

med å huske timeavtalene dine! Du får automatisk innkalling via SMS ca. to uker før oppsatt time, og en påminnelse dagen før timen.