Tannbleking

Tannbleking er en relativt vanlig behandling. Det er svært viktig at blekingen skjer under kontrollerte forhold for å unngå at tenner og omkringliggende vev tar skade. Hydrogenperoksid er det aktive virkemiddelet, og det er kun tannleger som har lov til å selge tannblekemidler med konsentrasjon over 0,1% hydrogenperoksid. 

Dersom du ønsker å bleke dine tenner, bør du ha en forundersøkelse for å vurdere alle forhold som kan påvirke resultatet. Husk at tannerstatninger/fyllinger ikke blekes av blekemiddelet. Aktive hull i tennene vil også kunne bli større ved tannbleking, derfor må disse kontrolleres og eventuelt behandles før du er klar for bleking. Hydrogenperoksid er et kjemisk virkestoff som ikke skal flyte utover tannkjøtt eller svelges. Derfor er det viktig at du får fremstilt individuelle blekeskinner som passer kun dine tenner og som skal gjøre blekeprosessen så kontrollert og forutsigbar som mulig. 

Husk at

blekingen har varierende effekt, avhengig av livsstil og hvilke misfargninger som skal blekes.