Refusjon

HELFO og NAV er to ulike refusjonssystemer: NAV behandler dine rettigheter ut fra en økonomisk og sosial vurdering, mens HELFO kan gi deg rettigheter dersom du har spesifikke tilstander eller sykdommer.

Klikk her for mer informasjon om HELFO-refusjoner og andre støtteordninger til tannbehandling. 

HELFO

Hensikten med bestemmelsen i Folketrygdloven § 5-6 er å gi bestemte grupper hel eller delvis refusjon for tannhelsetjenester. 

 •  All tannbehandling som det gis stønad til er unntaksbestemmelser
 •  Hovedregelen er at pasienter over 20 år selv betaler for den behandlingen de trenger

Bestemte unntak som kan utløse refusjon etter formelle betingelser:

  • Sjelden medisinsk tilstand
  • Leppe-kjeve-ganespalte
  • Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller hoderegionen for øvrig
  • Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander
  • Sykdommer og anomalier i munn og kjeve
  • Periodontitt
  • Tannutviklingsforstyrrelser
  • Bittanomalier
  • Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon
  • Hyposalivasjon
  • Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer
  • Tannskade ved godkjent yrkesskade
  • Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade
  • Sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne
  • Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven

  Hva kan du få dekket?

  Folketrygden dekker utgifter til tannbehandling etter faste takster, fastsatt av Helse- og 
  omsorgsdepartementet. Dersom utgiftene er høyere enn takstene, må du betale resten selv.

  Enkelte behandlinger inngår i frikortordningen. Dette gjelder: 

  • Sykdommer og anomalier i munn og kjeve 
  • Undersøkelse ved kjeveortopedisk behandling (tannregulering) 
  • Periodontitt

  Hvordan fremsette krav om stønad?

  Det er ikke nødvendig å søke om godkjenning fra HELFO før behandlingen påbegynnes. Det er tannlegen som vurderer om brukerens tannproblemer omfattes av folketrygdlovens 
  stønadsbestemmelser.

  Heimdal Tannlegesenter AS har avtale om direkte oppgjør med HELFO. Utgiftene HELFO refunderer utbetales da direkte til tannlegen, og dine utgifter reduseres tilsvarende. Du slipper å legge ut for behandling som dekkes av HELFO. Du betaler kun en eventuell egenandel, samt et eventuelt mellomlegg dersom tannlegen tar en høyere pris enn de takster som staten fastsetter.

  Klikk her for å komme til HELFOs hjemmeside.

  Merk deg også følgende: 

  • Regning som ikke er spesifisert etter folketrygdens takster og regler, er ikke tilstrekkelig stønadsgrunnlag
  • Uttalelser fra fastlege, sykehus etc. skal eventuelt leveres til tannlege/tannpleier
  • Søknad om forhåndsgodkjenning er bortfalt
  • Kvittering for skattefradrag sendes ligningskontoret. Denne ordningen bortfalt fra og med inntektsåret 2012
  • Søknad om sosial bistand sendes til NAV lokalt/sosialkontoret
  • Erklæring/melding om yrkesskade sendes til NAV lokalt
  • Krav om reiseutgifter: se www.pasientreiser.no eller ring telefonnummer 05515
  • Vær oppmerksom på at tannlegens pris kan være høyere enn folketrygdens takster

  NAV

  NAV vil i visse tilfeller kunne være med på å dekke kostnader til nødvendig tannbehandling. 

  NAV krever at det foreligger en søknad med en behandlingsplan fra tannlege for å kunne vurdere din søknad. Du må selv dekke undersøkelsen med nødvendige røntgenbilder. Ut fra funnene ved undersøkelsen, lager tannlegen et spesifisert kostnadsoverslag som du får med deg sammen med nødvendige røntgenbilder eller fotografier. Disse dokumentene utgjør en del av din søknad som du skriver og leverer hos ditt lokale NAV-kontor. Søknadstiden varierer, men kan ta flere uker.