Rotfylling

Rotfylling er en vanlig tannbehandling som har som formål å unngå infeksjon rundt tannens rot.

Rotbehandling foregår ved at tannens nerver og kar renses bort. Dette utføres ofte under lokal bedøvelse, og behandlingen er smertefri i de aller fleste tilfeller. Når tannen er ferdig renset, blir den fylt med et rotfyllingsmateriale og forseglet med en fylling eller krone.

Vi har fast stykkpris på rotfylling av tenner. Det betyr at oppdekking, røntgenbilder og bedøvelse er inkludert i våre priser. Det eneste som kommer i tillegg til rotbehandlingen er fyllingen eller kronen som forsegler rotfyllingen.

Typiske tilfeller hvor det kan bli behov for rotfylling:

  • Hull inn til tannens nerver og blodkar
  • Store skader etter traume
  • Senskader etter omfattende fyllingsterapi