Priser

Trykk her for fullstendig prisliste

NB: Behandlinger som ikke er listet opp i vår prisliste, vil normalt tidsdebiteres.

Eksempler på priser 2024:

Type behandlingPrisestimat
Undersøkelse med enkel rens og 2 røntgenbilder1420,-
Grundig rens med Airflow, innfargning og tannstenrens hos tannpleier1150 – 1500,-
Fylling1470 – 2800,-
Krone4840 – 8490,-
Rotfylling5060 – 7250,-
Ukomplisert fjerning av tann inkl. bedøvelse2080,-

Stykkpris

Vi har stykkpristakster for de fleste av våre behandlinger. Dette betyr at vi unngår å bruke tidsdebitering, slik at du får en mer forutsigbar prisoversikt allerede før behandlingen begynner. 

Ingen skjulte utgifter

Vi har forenklet prisene ved å inkludere nødvendige utgifter: Vi har fjernet gebyr for hygienetillegg, da vi mener at dette ikke er hensiktsmessig å skille fra behandlingen, da all behandling krever gode rutiner for hygiene. Behandlinger som krever tannteknisk arbeid, er også inkludert utgiftene våre til tanntekniker. Vår prisliste inneholder med andre ord ingen skjulte utgifter. Vi velger en slik modell for å gi deg best mulig oversikt og forutsigbarhet.

Faktura

Faktura gis kun unntaksvis og i tilfeller ved ikke møtt til avtalt time. Ved valg av faktura påløper det fakturagebyr. Faktura sendes som eFaktura, Digipost eller post via vår samarbeidspartner Credicare.

Refusjon

Refusjoner via HELFO  og andre støtteordninger vurderes for hver pasient. Les mer om refusjon her.

Tannbehandling i utlandet/Tannturisme:

Tannbehandling i utlandet, såkalt tannturisme, medfører kortsiktige og langsiktige utfordringer for deg som pasient. Vi ønsker gjerne å snakke med deg om dette, da mange pasienter ikke kjenner sitt behov og sine rettigheter her i Norge før de tar sin beslutning om tannbehandling i utlandet.

Les gjerne Norges Tannlegeforenings standpunkt til tannbehandling i utlandet ved å klikke her.

Hvis det er noe som er uklart, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt for mer informasjon.