Velkommen til Heimdal Tannlegesenter :)

Åpningstider : Mandag til fredag 0800-1600. Kveldsåpent til 1900 mandager vår, høst og vinter
  Kontakt : 72 84 64 00

Priser

Priser

Trykk her for fullstendig prisliste

Eksempler på priser 2023:

 • Undersøkelse med enkel rens og 2 røntgenbilder:
  1.360,-
 • Grundig rens med Airflow, innfargning og tannstenrens hos tannpleier:
  1.000-1.500,-
 • Fylling:
  1.400- 2.670,-
 • Krone:
  4.620- 8.100,-
 • Rotfylling:
  4.830- 6.920,-
 • Ukomplisert fjerning av tann inkl. bedøvelse:
  2.250,-

– Vi har stykkpristakster for de fleste av våre behandlinger. Dette betyr at vi unngår å bruke tidsdebitering, slik at du får en mer forutsigbar prisoversikt allerede før behandlingen begynner.

– Vi har også forenklet prisene ved å inkludere nødvendige utgifter: Vi har fjernet gebyr for hygienetillegg, da vi mener at dette ikke er hensiktsmessig å skille fra behandlingen, da all behandling krever gode rutiner for hygiene. Røntgenbilder og bedøvelse for behandlinger som krever dette, er også inkludert i prisen. I behandlinger som krever tannteknisk arbeid, er også dette inkludert i prisene. Vår prisliste inneholder med andre ord ingen skjulte utgifter. Vi velger en slik modell for å gi deg best mulig oversikt og forutsigbarhet.

– Alle våre undersøkelses-timer settes opp til 30 minutter eller mer. Dette er en av våre serviceerklæringer til deg, da vi ønsker at du føler deg hørt og ivaretatt. Underveis vil du få god informasjon og god tid til å legge fram dine egne ønsker og behov.

Avbestilling eller endring av time: Alle avbestillinger/ endringer av avtalt time må varsles senest 24 timer før oppsatt tid. For timer på mandager, må fravær grunnet sykdom være varslet før kl 0900 denne mandagen. Ved ikke møtt eller for sen avbestilling/ endring vil det påfalle et gebyr for ikke benyttet tid.

Refusjoner via HELFO  og andre støtteordninger vurderes for hver pasient.
Klikk her for mer informasjon om HELFO-refusjoner og andre støtteordninger til tannbehandling.

Priser som ikke er listet opp i vår prisliste, vil normalt tidsdebiteres.

Faktura gis kun unntaksvis og i tilfeller ved ikke møtt. Ved valg av faktura påløper det fakturagebyr. Fakturadetaljer må avklares med behandler. Faktura sendes som eFaktura, Digipost eller post via vår samarbeidspartner Credicare.

Hvis det er noe som er uklart, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt for mer informasjon