3D-røntgen

Vi tilbyr en ekstra dimensjon av røntgenundersøkelse

3D-røntgen er et godt hjelpemiddel der tradisjonelle 2D-røntgenbilder ikke gir oss nok informasjon.

Vi er stolte av å tilby denne utvidete tjenesten. Det er tannlegen som avgjør om det foreligger behov for denne undersøkelsen. Røntgenbildet tas på klinikken og analysen blir gjort av både tannlege og radiolog. Utredning med denne teknologien vil kunne gi en tryggere og mer forutsigbar behandling.

Vi mottar også henvisninger fra andre tannklinikker for 3D-røntgen.

Typiske tilfeller hvor det kan bli behov for 3D-røntgen:

  • Visdomstann som ligger nær en nervekanal
  • Rotfylt tann med tegn til ny infeksjon
  • Planlegging for implantat