Fyllingsterapi

Permanente fyllinger brukes for å erstatte tapt eller skadet tannsubstans. Med dagens teknikker, fjerner man minst mulig frisk tannsubstans, både av hensyn til tannens egen styrke og bindingsstyrken man får ved å beholde emalje. Fyllingsterapi er ofte en relativt hurtig og prisgunstig behandling, og er fortsatt den vanligste behandlingsformen når man skal bygge opp skadet tannsubstans.

Vi bruker kun tannfargete fyllingsmaterialer av god kvalitet, både av hensyn til estetikk og styrke.