Narkose og sedasjon

Narkose

Narkose er et godt verktøy som vi tilbyr når annen behandling ikke lar seg gjøre. Behandlingen utføres i trygge omgivelser på vår klinikk. Man bruker ulike medisiner som gis direkte i blodet for å gi deg en avslappet, dyp søvn og god smertelindring. Narkoselegen sørger også for at du hele tiden får god oksygentilførsel. Du vil altså ikke kjenne smerte eller huske noe under selve tannbehandlingen.

For å kunne tilby denne behandlingen er det viktig at vi har en god forundersøkelse, hvor vi sammen vurderer om narkose kan være et tilbud for deg. Vi lager en behandlingsplan og gir deg informasjon om hvordan behandlingen vil foregå.

Narkoseteamet består av en narkoselege og narkosesykepleier. Tannlege og tannhelsesekretær utfører tannbehandlingen mens narkoseteamet sørger for at du sover trygt og får en smertefri opplevelse under behandlingen.

Sedasjon

Sedasjon innebærer at du får medisiner som medfører at du er mer likegyldig, avslappet og kjenner mindre smerte under behandling. Sedasjon er et vanlig tilbud som vi gir til våre pasienter som av ulike årsaker vegrer seg eller gruer seg for tannbehandlingen.

Sedasjon kan gis som tabletter gitt av tannlege eller intravenøst av anestesilege. Behandlingen planlegges ut fra en god forundersøkelse, hvor vi sammen vurderer om sedasjon kan være et tilbud for deg. Vi lager en behandlingsplan og gir deg informasjon om hvordan behandlingen vil foregå.

Typiske tilfeller hvor det kan tilbys narkose eller sedasjon:

  • Pasienter som har et stort behov for tannbehandling
  • Dersom vanlig tilnærming eller beroligende medikamenter ikke fører frem
  • Pasienter som har ulike former for angst og fobier