Klinikken

Vi stiller høye krav til oss selv og tilbyr en ekte og personlig opplevelse

Heimdal Tannlegesenter opplever stadig vekst, og klinikken har blitt modernisert og utvidet med flere behandlingsrom og et nytt laboratorium. Vi har investert i avansert og effektivt utstyr for å gi pasientene en bedre forståelse av det som kan utføres, og for å kunne tilby en mer forutsigbar behandling. 

I 2023 flyttet vi inn i helt nybygde lokaler med hele 16 behandlingsrom. Klinikken er unikt oppbygd for å gi deg en god opplevelse med et skandinavisk uttrykk. Alle behandlingsrom er utstyrt med digitale røntgenapparater som gir informasjonen på sekunder.   

Vi har direkte oppgjør med HELFO slik at tannbehandling med refusjonsgrunnlag ikke krever forhåndssøknad. Klinikken er også koblet opp mot Norsk Helsenett, noe som medfører en trygg håndtering og oppbevaring av journaler og røntgenbilder. 

Les mer om refusjon her.

Våre leverandører

Heimdal Tannlegesenter AS har bevisst valgt norske leverandører av tanntekniske produkter og forbruksvarer. Vi krever høy kvalitet på produktene for å kunne gi våre pasienter trygge og forutsigbare behandlinger med god holdbarhet. Alle våre leverandører har lang erfaring i markedet og har høy kvalitetsstandard.