Tannkjøttsykdommer

Det fins mange ulike tannkjøttssykdommer, og mange er helt smertefrie.

Derfor er det viktig å ha regelmessig kontroll for å oppdage tilstandene tidlig. For enkelthets skyld, ønsker vi å presentere de to vanligste sykdommene i korte trekk:

Gingivitt

Dette er en tannkjøttsbetennelse som har ulike alvorlighetsgrader. Kjennetegnet ved en gingivitt er at den ved riktig behandling, er reversibel. Dette betyr altså at tilstanden kan behandles på en slik måte at den ikke vil sette permanente spor etter seg. Gingivitt er som regel enkel å behandle, og instruksjoner rundt riktig vedlikehold og oppfølging er essensielt for å unngå at tilstanden kommer tilbake.

Periodontitt

Denne vanlige tannkjøttsbetennelsen har også ulike alvorlighetsgrader. Periodontitt skyldes som regel en infeksjon hvor bakterier angriper tannens festeapparat. Dette betyr at tenner kan løsne helt dersom tilstanden ikke behandles. Periodontitt kan forløpe helt smertefritt, og det er derfor svært viktig at det etableres rutinemessige kontroller hos tannlege for å oppdage tilstanden tidlig. Behandlingen skjer systematisk over flere seanser, hvor tannstein og bakteriebelegg på tenner fjernes ved ulike rensemetoder. Videre blir pasienten instruert grundig i hvordan tennene skal holdes rene. Tilstanden følges opp med jevnlige kontroller, også etter ferdig behandling.