Velkommen til Heimdal Tannlegesenter :)

Åpningstider : Mandag til fredag 0800-1600. Kveldsåpent til 1900 mandager vår, høst og vinter
  Kontakt : 72 84 64 00

Undersøkelse. Vi holder av 30 minutter eller mer!

Vi anbefaler regelmessig innkalling til undersøkelse, normalt anbefales kontroll en gang i året.

Svært ofte avdekkes tilstander tidlig ved regelmessige kontroller, og man vil derfor ha muligheter til å behandle tilstanden så raskt som mulig for å unngå smerter eller infeksjon. Behandlingen kan også bli mindre krevende ved tidlig oppdagelse av en tilstand, og dette medfører også at behandlingen kan bli rimeligere enn om tilstanden fikk stå lenge og forverre seg.

Ved en undersøkelse kontrolleres ikke bare tenner, men også tannkjøtt, tunge, munnslimhinner og eventuelle problemer med kjever eller kjeveledd. Vi verdsetter derfor å ha god tid til en slik undersøkelse, for å kunne gi deg god informasjon om både tilstander, behandlingsbehov og pris. Vi setter av 30 minutter eller mer til våre regelmessige kontroller.

Normalt blir det tatt røntgenbilder ved hver undersøkelse, og vi foretar en enkel tannrens.

Våre tannleger er godt skolert for å behandle pasienter med tannbehandlingsfrykt. Vi synes det er spennende å hjelpe disse pasientene, da det er relativt mange som gruer seg til et tannlegebesøk. Vi har god erfaring med våre metoder for å etablere et godt samarbeidsforhold. Vår viktigste metode er å sette av nok tid, lytte til pasienten, gi god informasjon og gi pasienten mer kontroll over behandlingssituasjonen. Dersom du kun ønsker en time for å ta en prat og bli bedre kjent med en tannlege, så er du hjertelig velkommen til dette.

Du får tilbud om automatisk innkalling via SMS. Innkallingen sendes ca 2 uker før oppsatt time, og det sendes en påminnelse dagen før oppsatt time.