Velkommen til Heimdal Tannlegesenter

Åpningstider : Mandag til fredag 0800-1600. Kveldsåpent til 1900 mandager vår, høst og vinter
  Kontakt : 72 84 64 00

Prisliste

Klikk her for vår prisliste 2021

– Vi har innført stykkpristakster. Dette betyr at vi unngår å bruke tidsdebitering, slik at du får en mer forutsigbar prisoversikt allerede før behandlingen begynner.

– Vi har også forenklet prisene ved å inkludere nødvendige utgifter: Vi har fjernet gebyr for hygienetillegg, da vi mener at dette ikke er hensiktsmessig å skille fra behandlingen, da all behandling krever gode rutiner for hygiene. Røntgenbilder og bedøvelse for behandlinger som krever dette, er også inkludert i prisen. I behandlinger som krever tannteknisk arbeid, er også dette inkludert i prisene.

– Alle våre undersøkelsestimer settes opp til 30 minutter eller mer. Dette er en av våre serviceerklæringer til deg, da vi ønsker at du føler deg hørt og ivaretatt. Underveis vil du få god informasjon og god tid til å legge fram dine egne ønsker og behov.

Vårt prisoppslag inneholder med andre ord ingen skjulte utgifter. Vi velger en slik modell for å gi deg best mulig oversikt og forutsigbarhet.

Avbestilling eller endring av time: Alle avbestillinger/ endringer av avtalt time må varsles senest 24 timer før oppsatt tid. For timer på mandager, må det være varslet før kl 0900 denne mandagen. Ved ikke møtt eller for sen avbestilling/ endring vil det påfalle et gebyr for ikke benyttet tid.