Velkommen til Heimdal Tannlegesenter :)

Åpningstider : Mandag til fredag 0800-1600. Kveldsåpent til 1900 mandager vår, høst og vinter
  Kontakt : 72 84 64 00

Refusjon

Hensikten med bestemmelsen i Folketrygdloven § 5-6 er å gi bestemte grupper hel eller delvis refusjon for tannhelsetjenester. 

 •  ALL TANNBEHANDLING SOM DET GIS STØNAD TIL ER UNNTAKSBESTEMMELSER.
 •  HOVEDREGELEN ER AT PASIENTER OVER 20 ÅR SELV BETALER FOR DEN BEHANDLINGEN DE TRENGER. 

BESTEMTE UNNTAK SOM KAN UTLØSE REFUSJON ETTER FORMELLE BETINGELSER:

1.  Sjelden medisinsk tilstand
2.  Leppe-kjeve-ganespalte
3.  Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller hoderegionen for øvrig
4.  Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander
5.  Sykdommer og anomalier i munn og kjeve
6.  Periodontitt
7.  Tannutviklingsforstyrrelser
8.  Bittanomalier
9.  Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon
10.Hyposalivasjon
11.Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer
12.Tannskade ved godkjent yrkesskade
13.Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade
14.Sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne.

Hva kan du få dekket?

Folketrygden dekker utgifter til tannbehandling etter faste takster, fastsatt av Helse- og
omsorgsdepartementet. Dersom utgiftene er høyere enn takstene må du betale resten selv.

Enkelte behandlinger inngår i frikortordningen egenandelstak. Dette gjelder:

 • Sykdommer og anomalier i munn og kjeve
 • Undersøkelse ved kjeveortopedisk behandling (tannregulering)
 • Periodontitt

Hvordan fremsette krav om stønad?

Det er ikke nødvendig å søke om godkjenning fra HELFO før behandlingen påbegynnes.

Det er tannlegen som vurderer om brukerens tannproblemer omfattes av folketrygdlovens
stønadsbestemmelser.

Det er en fordel om tannlegen har avtale om direkte oppgjør med HELFO. Heimdal Tannlegesenter AS har dette.
Utgiftene HELFO refunderer utbetales da direkte til tannlegen, og dine utgifter reduseres tilsvarende. Du slipper
å legge ut for behandling som dekkes av HELFO. Du betaler kun en eventuell egenandel,
samt et eventuelt mellomlegg dersom tannlegen tar en høyere pris enn de takster som staten
fastsetter.

Klikk her for å komme til HELFOs hjemmeside

 

Gode råd

Merk deg også følgende:

 • Regning som ikke er spesifisert etter folketrygdens takster og regler, er ikke tilstrekkelig stønadsgrunnlag
 • Uttalelser fra fastlege, sykehus etc. skal eventuelt leveres til tannlege/tannpleier
 • Søknad om forhåndsgodkjenning er bortfalt
 • Kvittering for skattefradrag sendes ligningskontoret. Denne ordningen bortfalt fra og med inntektsåret 2012
 • Søknad om sosial bistand sendes til NAV lokalt/sosialkontoret
 • Erklæring/melding om yrkesskade sendes til NAV lokalt
 • Krav om reiseutgifter – se www.pasientreiser.no eller ring telefonnummer 05515
 • Vær oppmerksom på at tannlegens pris kan være høyere enn folketrygdens takster