Velkommen til Heimdal Tannlegesenter :)

Åpningstider : Mandag til fredag 0800-1600. Kveldsåpent til 1900 mandager vår, høst og vinter
  Kontakt : 72 84 64 00

Pasientreiser

Informasjon om pasientreiser
hentet fra www.pasientreiser.no, tlf. 05515
Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra offentlig godkjent behandling. For tannbehandling gjelder dette pasienter som har rettigheter til refusjon fra HELFO, se mer om dette her.

Hovedregelen er at du får dekket billigste reisemåte med rutegående transport til og fra nærmeste behandlingssted. Avstanden til behandlingsstedet må være minimum tre kilometer, og reisen må koste mer enn lokal minstetakst. Du velger selv hvordan du ønsker å reise, men velger du å ikke benytte deg av rutegående transport, vil du kun få dekket beløp tilsvarende billigste rutegående transport.

Reiser uten rekvisisjon
For å få refundert utgifter du har hatt til en pasientreise, må pasienten selv fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Helseforetakenes senter for pasientreiser. Husk å legge ved bekreftelse på at du har vært til behandling, og alle originalkvitteringer.
Reiseregningsskjema finner du på pasientreiser.no og hos Heimdal Tannlegesenter AS. Har du spørsmål om utfyllingen, vennligst kontakt pasientreiser på tlf 05515 eller se veiledning på pasientreiser.no.

Merk at reiseregningsskjema og nødvendig dokumentasjon må sendes innen 6 måneder etter at reisen er gjennomført!

Reiser med rekvisisjon
Dersom du av helsemessige årsaker ikke kan ta rutegående transport, kan du få rekvisisjon til annen transport. Det er legen/tannlegen som vurderer alternativt transportbehov og bestiller dette.
Ved manglende rutegående tilbud, kan ditt lokale pasientreisekontor bestille alternativ transport. En rekvisisjon må alltid være ordnet før du reiser. 

Egenandel
Ved de fleste pasientreiser må du betale en egenandel fastsatt av Stortinget. Egenandelen legges til grunn for frikort. Se mer informasjon her.

Bestilling av pasientreise
Ditt lokale pasientreisekontor hjelper deg med reiseplanleggingen. Ring i god tid før din reise skal gjennomføres, tlf 05515.

Når du ringer, må du ha følgende informasjon klart:
– Navn
– Fødselsnummer (11 siffer)
– Telefonnummer
– Hvor du skal til og fra
– Dato og klokkeslett for behandling
– Om du har spesielle behov ved transporten

Du som pasient må alltid informere pasientreisekontoret ved:
– Endring av behandlingstid
– Avbestilling av reise
– Bestilt transport som uteblir